Meny
Velg side / klasse Søknad elevplass
Prinsens vei 3 4315 Sandnes
Telefon: 51 67 80 10 Send oss e-post
Redaktør: Gunn Dirdal
Ordinær søknadsfrist: 1. januar
01.01.2018 kl 12:00
00
dager
:
00
timer
:
00
min
:
00
sec
Fra 1. januar behandles søknader fortløpende

Vi minner om ordinær søknadsfrist for skoleplass som er 1. januar. Da starter opptak av elever for påfølgende skoleår.

Etter fristen tas elever opp forløpende så lenge det er kapasitet.


Elever har rett til gratis skoleskyss innen kommunen når de bor mer 4 km borte fra skolen (2 km for førsteklassinger). Bor eleven i annen kommune (ikke Sandnes), har de rett på støtte til transport fra hjemmet til kommunegrensen.

Det er skolen som på vegne av foreldre søker om busskort/støtte. Skolen kan også lage midlertidige busskort frem til eleven mottar ordinært busskort, eller dersom eleven har mistet busskort og må bestille nytt (Nytt koster ca 50,-, regning sendes fra Kolumbus).


Satser for skolepenger skoleåret 18/19 er vedtatt av Styret for Tryggheim Forus. Ingen endringer fra 17/18, men SFO kan endres dersom kommunen endrer sine satser. 


I januar 2017 vedtok styret for Tryggheim Forus nytt (revidert) inntaksreglement.