topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Tryggheim Forus

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

Åpningsfest
Publisert: 22.08.2014 skrevet av: Rektor

 Etter en flott oppstart av et nytt skoleår ønsker vi velkommen til

                Åpningsfest

Onsdag 27. august kl 18.00

Presentasjon av elever og personal, elevinnslag, 

tale av Jon Håvard Gundersen

Obligatorisk fremmøte for elevene. Ellers er både familie og venner av skolen invitert til å komme!

Hjertelig velkommen til denne samlingen!

Temakvelden i september - endring av dag
Publisert: 20.06.2014 skrevet av: Rektor

Fau arrangerer temakveld i september, og i skoleruta er det satt av dato for denne.

OBS! Ny dato: Torsdag 18.september kl 19.30.

I anledning  at skolen skal ha Gleden som en del av skolens profilsatsing, så skal Ingvild Harila Feed bli med oss og holde foredrag over temaet:

Kan glede og mestring læres på lik linje med andre fag?

Sett av kvelden alt nå! Vi forventer at minst en fra hvert hjem er representert denne kvelden. Vi gleder oss!

Velkommen!         

 

God sommer!
Publisert: 20.06.2014 skrevet av: rektor

 Nå er vi klar for en velfortjent sommerferie!

Både elever, ansatte og foreldre trenger en god sommer og en god ferie nå. Etter en iherdig innsats gjennom et helt skoleår, så venter det nå noen late dager med avkopling, - før det så blir behov for ny tilkopling.

Vi vil bare takke dere alle for godt samarbeid og ønske en riktig god sommerferie!

Så ønsker vi velkommen tilbake til nytt skoleår mandag 18. august kl 08.30.

God ferie!  

Referat fra møte i FAU. Viktig!
Publisert: 18.06.2014 skrevet av: rektor

Her kommer referatet fra skoleårets siste møte i FAU. Interessante saker som bør få oppmerksomhet!

fileicon 
Referat fau 02.06.2014.docx

 

 

Skolepenger: Ny betalingsordning - justerte satser fra august 2014
Publisert: 05-06-2014 skrevet av: AE

Hovedforskjellen er at vi går over til månedlig betaling, 11 måneder (ikke juli). Satsene er også justert.

Se flere forside artikler >>

 
 
.