topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Tryggheim Forus

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

Kongesommer - tilbud i sommer for barn og unge i Sandnes kommune
Publisert: 26-03-2015 skrevet av: AE

Kongesommer er ferie- og fritidsaktiviteter for barn og unge i Sandnes kommune sommeren 2015.

Info-folder Tryggheim Forus
Publisert: 26.03.2015 skrevet av: AE

Her kan du lese litt om skolen vår - gode grunner for å velge Tryggheim Forus

picture

picture

 

SØK SKOLEPLASS HER! 

Innføring av ett inntak i skoleåret
Publisert: 02.02.2015 skrevet av: rektor

 NB: Ny elev? Søknadsfrist 31. mai - kun ett opptak for hele skoleåret! 

Hjelp oss å spre informasjonen!

Generell søknadsfrist for kommende skoleår er satt til 1. januar. Ved ledige plasser tar vi opp elever som har søkt innen 31. mai samme år.

Fra og med skoleåret 2015-2016 vil det kun være mulig å starte opp som elev ved skolen ved skolestart i august. Søknaden må være kommet skolen i hende senest innen 31.05, slik at nødvendige prosedyrer er sluttført før det nye skoleåret starter opp.


I tillegg er det vedtatt elevtak på de forskjellige trinnene:

1. - 4. klassetrinn: 20 elever pr klasse

5. - 7. klassetrinn: 24 elever pr klasse    

8. - 10 klassetrinn: 28 elever pr klasse.

Det finnes ett unntak fra regelen om oppstart i løpet av skoleåret: Når en elev uansett må foreta skolebytte ved at en får ny adresse, da skal også Tryggheim Forus Barne- og Ungdomsskole være et reelt alternativ. Se inntaksreglement for skolen. Og ta gjerne kontakt!

Velkommen som søker!

Klikk her for å søke!

fileicon 
inntaksreglement 13.01.2015.docx

Invitasjon til misjonsfest 18. mars!
Publisert: 09.03.2015 skrevet av: KG

Skolerute skoleåret 2015-2016
Publisert: 27.02.2015 skrevet av: rektor

Skoleruten for skoleåret 2015-2016 er nå klar.

Merk at det blir skole lørdag den 26. september! Da skal vi ha åpent hus og ha all fokus rettet mot skolens misjonsprosjekt skoleåret 2015-2016. Det kommer mer informasjon om misjonsprosjektet etter hvert.

fileicon 
Skolerute 2015-2016 Tryggheim Forus.doc





Se flere forsideartikler >>

 
 
.