topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Tryggheim Forus

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

Skolerute skoleåret 2015-2016
Publisert: 27.02.2015 skrevet av: rektor

Skoleruten for skoleåret 2015-2016 er nå klar.

Merk at det blir skole lørdag den 26. september! Da skal vi ha åpent hus og ha all fokus rettet mot skolens misjonsprosjekt skoleåret 2015-2016. Det kommer mer informasjon om misjonsprosjektet etter hvert.

fileicon 
Skolerute 2015-2016 Tryggheim Forus.doc

Lyst å jobbe i en kristen grunnskole?
Publisert: 02.02.2015 skrevet av: rektor

picture
 

Ledige stillinger skoleåret 2015 - 2016 

Fra 01.08.2015 har vi ledige stillinger ved skolen vår: Skolelederstilling og undervisningsstillinger.

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som kan tenke deg å jobbe i en kristen grunnskole med alle de viktige sidene som dette har.

Vi kan tilby en spennende og meningsfull skolehverdag, et godt arbeidsmiljø og lønnsbetingelser i hht de som gjelder for tilsvarende jobber i offentlig skole.

 

For utfyllende opplysninger: ta kontakt med rektor på tlf 40 03 90 32

Klikk her for å søke!

Innføring av ett inntak i skoleåret
Publisert: 02-02-2015 skrevet av: rektor

 Endringer i regler for elevinntak

Fra og med skoleåret 2015-2016 vil det kun være mulig å starte opp som elev ved skolen ved skolestart i august. Søknaden må være kommet skolen i hende senest innen 31.05, slik at nødvendige prosedyrer er sluttført før det nye skoleåret starter opp.

I tillegg er det vedtatt elevtak på de forskjellige trinnene:

1. - 4. klassetrinn: 20 elever pr klasse

5. - 7. klassetrinn: 24 elever pr klasse    

8. - 10 klassetrinn: 28 elever pr klasse.

Det finnes ett unntak fra regelen om oppstart i løpet av skoleåret: Når en elev uansett må foreta skolebytte ved at en får ny adresse, da skal også Tryggheim Forus Barne- og Ungdomsskole være et reelt alternativ. Se inntaksreglement for skolen.

Velkommen som søker!

Klikk her for å søke!

fileicon 
inntaksreglement 13.01.2015.docx

Endelig godkjent gymsal!
Publisert: 19-01-2015 skrevet av: AE

Nå har vi fått godkjenning fra kommunen til å bygge aktivitetshall!

Se tegninger vedlagt! - Utbygget/uværsleet speiler fjellene ved Gandsfjorden =)

Selve hallen bygges i elementer (sandwich-bygg) og tar kort tid å reise. Nå gjelder det å få bygningsfolkene i gang og koordinert fremdriften. Iallfall er det realistisk at hallen er klar fra skolestart 2015 (-dessverre langt senere enn først antatt, grunnet den lange søke-prosessen).

fileicon 
Situasjonsplan Gymsal_Avstand, -A3-L.pdf

Uteområde/plassering

 

fileicon 
G
YMSAL tegning

 Tegninger av hallen

 

Dette blir bra!

Takk for flott konsert!
Publisert: 13.12.2014 skrevet av: AE

 

picture
 

Se flere forsideartikler >>

 
 
.